Uchwała nr 4/2007

Uchwała  Nr  4 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia    25 stycznia 2007 roku

w sprawie  zatwierdzenia planu wydawniczego Uczelni na 2007 rok


 

       Na podstawie art.62 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:


§1

Senat zatwierdza plan wydawniczy na 2007 rok stanowiący załącznik do uchwały.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 4- uchwała plan wyd. 2007 r..pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:22:05

Liczba wyświetleń strony: 9994

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka