Uchwała nr 73/2007

Uchwała Nr  73/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia   25  października  2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uczelnię do projektu „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.


Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 66  ust. 2 pkt. 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1. Senat Uczelni  wyraża zgodę na przystąpienie  przez Uczelnię do projektu pod nazwą „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.
2. Wartość projektu szacuje na ok.  20 mln EURO.
3. Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa
w ust.1 w momencie złożenia odpowiednich wniosków aplikacyjnych.
4. Realizacja projektu , o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem wyboru oferty Uczelni przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

   73- uchwała Program Rozwój innowacji w ramach RPO.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 14:27:49

Liczba wyświetleń strony: 8076

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka