Uchwała nr 75/2007

Uchwała Nr 75/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok

            Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2007 rok. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2007 rok z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 75- uchwała w sprawie zmiany PRF na 2007.pdf


 


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 04:28:47

Liczba wyświetleń strony: 7789

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka