Uchwała nr 46/2007

Uchwała  Nr  46/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 maja 2007 roku

w sprawie uzupełnienia  składu Komisji Dyscyplinarnej dla  Nauczycieli Akademickich

       Na podstawie §155 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru uzupełnia skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na okres do końca kadencji Senatu poprzez dodatkowe powołanie następujących osób:

1. prof. dr hab. Stanisław Bień
2. prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
3. prof. dr hab. Lesław Krwawicz
4. prof. zw. dr hab. Władysław Szczepański
5. prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska
6. prof. dr hab. Bożena Witek
7. dr hab. Wioletta Kamińska
8. Marcin Kmieciak
9. Andrzej Kusiak


§2


 

Aktualny skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich przedstawia się następująco:

1. prof. dr hab. Andrzej Jankowski – przewodniczący
2. prof. zw. dr hab. Adam Massalski – z-ca przewodniczącego
3. prof. dr hab. Stanisław Bień
4. prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
5. prof. dr hab. Lesław Krwawicz
6. prof. zw. dr hab. Władysław Szczepański
7. prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska
8. prof. dr hab. Bożena Witek
9. dr hab. Wioletta Kamińska
10. dr Krzysztof Bracha 
11. dr Maria Kaczmarkiewicz
12. dr Artur Kasprzyk
13. dr Mirosława Nowak
14. dr Wojciech Piotrowski
15. dr Dariusz Skorupka
16. dr Roman Suligowski
17. Marcin Kmieciak
18. Andrzej Kusiak


§3

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich prowadzi Dział Kadr

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  46- uchwała  uzu. skł Kom.Dyscyp.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:04:43

Liczba wyświetleń strony: 8566

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka