Uchwała nr 78/2007

Uchwała Nr  78/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr  65/2007 z dnia  25  października 2007 r. w sprawie Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie  Trybunalskim


Na podstawie § 66 Statutu  uchwala się, co następuje:

§ 1

W  § 13  załącznika do  uchwały Nr  65/2007 z dnia  25  października 2007 r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie  Trybunalskim dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:


„W przypadku nieobecności prorektora ds. Filii  administracją i gospodarką Fili kieruje rektor.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  78 - uchwała zmiana regulamin Filiii AŚ.pdf

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:19:32

Liczba wyświetleń strony: 8081

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka