Uchwała nr 5/2007

Uchwała  Nr  5/2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia  25  stycznia 2007 roku


w sprawie zmiany uchwały  nr  62 /2005 z dnia   27 października 2005r.   w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek


       Na podstawie § 32 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały Senatu nr 74/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. uchwala się, co następuje:


§1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Senatu stwierdzonego uchwałą nr 74/2006 z dnia 12 grudnia 2006r., w uchwale nr  62/2005 z dnia  27 października 2005 r. w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek dokonuje się zmiany polegającej na wykreśleniu nazwiska Pawła Rokity w pkt 8.

 
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 5- uchwała zm. składu. komisji wydawnictw.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:22:40

Liczba wyświetleń strony: 9870

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka