Uchwała nr 15/2007

Uchwała  Nr 15/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22  lutego 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały  nr  54 /2005 z dnia  29 września 2005r. w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów


       Na podstawie § 83 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje zmiany w    składzie  Odwoławczej Komisji  Dyscyplinarnej dla Studentów poprzez odwołanie:
1. Tomasza Krajkowskiego
2. Piotra Janiec
3. Katarzyny Zielińskiej
i wybór w to miejsce :
1. Ewy Stelmach
2. Łukasza Hylewskiego
3. Andrzeja Kusiaka


§2

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów jest następujący:

1. dr Ewa Braziewicz – przewodnicząca
2. dr Stanisław Dróżdż
3. dr Andrzej Kozieja
4. dr Elżbieta Zając
5. Ewa Stelmach
6. Łukasz Hylewski
7. Andrzej Kusiak

§ 3


Kadencja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów trwa do końca kadencji Senatu.

§4

Obsługę administracyjną Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów prowadzi Dział Spraw Studenckich.

§5

Traci moc obowiązującą uchwała nr 54/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2005r. w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

§6

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 15- uchwała zm. Kom. Dys. Odw. stud.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 19:58:15

Liczba wyświetleń strony: 10319

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka