Uchwała nr 19/2007

Uchwała Nr  19/2007
Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Na podstawie    art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365)  uchwala się, co następuje:
                   


§1

Senat pozytywnie opiniuje wnioski o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego niżej wymienionych osób:

1) ks. prof. zw. dr  hab. Jan Śledzianowski,
2) prof. zw.  dr hab. Wojciech Iwańczak,
3) dr hab. prof. AŚ Stefan Możdżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 19- uchwała przyznanie nagrody.pdf

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 02:56:21

Liczba wyświetleń strony: 10466

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka