Uchwała nr 56/2007

Uchwała Nr 56/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnie nieruchomości gruntowej
położonej w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit. a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1


Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej składającej sie z działek o numerach 144/12 o pow. 0,0831 ha,
144/36 o pow. 0,0838 ha, 144/38 o pow. 0,3429 ha, 144/39 o pow. 0,0011 ha oraz 144/40 o pow. 0,0662 ha, dla której to nieruchomości jest urządzona Księga Wieczysta KW KI1L/00088115/6.

§2


Zbycie prawa praw własności, o których mowa w § l niniejszej uchwały, nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Kielce.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 56 - uchwała sprzedaż nieruchmości ul. Świętokrzyska.pdf


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 09:13:20

Liczba wyświetleń strony: 7875

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka