Uchwała nr 63/2007

Uchwała Nr 63 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


 z dnia  4 października  2007 roku


w sprawie zmiany nazwy Uczelni i wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielcach


Na podstawie art. 18 ust.3 w związku z art. 3 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach pozytywnie opiniuje zmianę dotychczasowej nazwy: ”Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” na nazwę: „ Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach” i wyraża zgodę na utworzenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  upoważnia rektora do podjęcia wszelkich niezbędnych działań przewidzianych prawem w  zakresie określonym w ust.1.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 63- uchwała utworzenie Uniwersytetu.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:20:18

Liczba wyświetleń strony: 7824

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka