Uchwała nr 47/2007

Uchwała  Nr  47/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia  28 czerwca 2007 roku

w sprawie  uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej

       Na podstawie § 105 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Uzupełnia się skład Uczelnianej komisji Wyborczej o niżej wymienione osoby:
1. dr hab. Dariusz Adamczyk,
2. dr Małgorzata Stawiak-Ososińska,
3. dr Adam Zamojski,
4. dr Tadeusz Dyrda,
5. Ewa Stelmach,
6. Maria Bednarczyk.


§2

Aktualny skład Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawia się następująco;
1. prof. dr hab. Stanisław Bryl - przewodniczący
2. prof. dr hab. Bogusław Mucha
3. dr Mirosława Gawęcka
4. prof. dr hab. Józef Smoliński
5. dr Kazimierz Rawłuszko
6. dr Jolanta Dzieniakowska
7. dr Stanisław Cygan
8. dr Jadwiga Barga-Więcławska
9. dr Barbara Gawdzik
10. dr hab. Dariusz Adamczyk,
11. dr Małgorzata Stawiak-Ososińska,
12. dr Adam Zamojski,
13. dr Tadeusz Dyrda,
14. Ewa Stelmach,
15. Maria Bednarczyk.


 §3 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 47-  uchwała uzup. skł. UKW.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 02:20:50

Liczba wyświetleń strony: 9004

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka