Uchwała nr 24/2007

Uchwała Nr 24/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  22 marca 2007  roku

w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu członka Senatu


Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Senatu  prof. dra hab. Waldemara Dutkiewicza  z dniem  19 lutego 2007 roku.

§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 24- uchwała wyg. mand. 07.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 21:29:44

Liczba wyświetleń strony: 9734

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka