traci moc na podstawie zarządzenia nr 63/2011

Zarządzenie Nr 1/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 3 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie  Regulaminu spotkań doradczych realizowanych przez Akademickie Biuro Karier w ramach projektu  „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  i § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się w Regulamin spotkań doradczych dla studentów i absolwentów Uniwersytetu, realizowanych w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjały dydaktycznego uczelni w Priorytecie IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

§2

 

Spotkania doradcze organizowane będą przez Akademickie Biuro Karier.

 

§ 3

 

Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:24:25

Liczba wyświetleń strony: 2158

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka