zmiany w zarządzeniu nr 86/2013, 74/2014, 79/2014, 57/2015, 26/2016

Zarządzenie Nr 50/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 9 czerwca 2011 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 i § 14 ust. 5 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego wchodzą:

 1. Instytut Matematyki,
 2. Instytut Fizyki,
 3. Instytut Biologii,
 4. Instytut Chemii,
 5. Instytut Geografii,
 6. Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska,
 7. Ogród Botaniczny.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Matematyki wchodzą:

 1. Zakład Analizy Matematycznej,
 2. Zakład Algebry i Topologii,
 3. Zakład Dydaktyki Matematyki i Technologii Informacyjnej,
 4. Zakład Matematyki Stosowanej,
 5. Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki,
 6. Zakład Logiki i Teorii Mnogości.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Fizyki wchodzą:

1.      Zakład Fizyki Teoretycznej,

2.      Zakład Fizyki Atomowej,

3.      Zakład Fizyki Jądrowej,

4.      Zakład Fizyki Molekularnej,

5.      Zakład Astrofizyki,

6.      Zakład Fizyki Medycznej,

7.      Zakład Fizyki Komputerowej,

8.      Zakład Informatyki.

 

§ 4

 

W skład Instytutu Biologii wchodzą:

 1. Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców,
 2. Zakład Fizjologii Roślin,
 3. Zakład Biochemii i Genetyki,
 4. Pracownia Ochrony Przyrody,
 5. Zakład Botaniki,
 6. Zakład Zoologii,
 7. Pracownia Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska,
 8. Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej,
 9. Zakład Mikrobiologii,
 10. Zakład Radiobiologii i Immunologii,
 11. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
 12. Zakład Fizjologii Zwierząt.

 

§ 5

 

W skład Instytutu Chemii wchodzą:

 1. Zakład Chemii Fizycznej,
 2. Zakład Chemii Nieorganicznej,
 3. Zakład Chemii Analitycznej,
 4. Zakład Technologii Chemicznej,
 5. Zakład Chemii Organicznej,
 6. Zakład Fizyki Chemicznej,
 7. Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska.

 

§ 6

 

W skład Instytutu Geografii wchodzą:

1.                            Zakład Hydrologii i Geoinformacji,

2.                            Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska,

3.                            Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej,

4.                            Zakład Geografii Społeczno – Ekonomicznej,

5.                            Zakład Paleogeografii, Geoekologii i Ochrony Przyrody,

6.                            Zakład Bioklimatologii i Klimatologii Regionalnej,

7.                            Pracownia Geologii,

8.                            Pracownia Dydaktyki i Turystyki,

9.                            Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii.

 

§ 7

 

W skład Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska wchodzi;

1.       Zakład Biogeochemii Ekosystemów Lądowych,

2.       Zakład Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego,

3.       Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska.

 

§ 8

 

Tracą moc obowiązującą:

 1. Zarządzenie nr 66/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego.
 2. Zarządzenie nr 74/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 3. Zarządzenie nr 15/2011 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego.

4.      Zarządzenie nr 45/2011 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana     Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w  strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii oraz zmiany zarządzenia nr 66/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego.

5.      Zarządzenie nr 49/2011 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-05-24 08:04:48

Liczba wyświetleń strony: 1720

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka