traci moc na podstawie zarządzenia nr 50/2011

Zarządzenie Nr 15/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

 

z dnia 2 marca 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Chemii Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Chemii likwiduje się:

1)      Zakład Fizycznej Chemii Organicznej,

2)      Pracownię Badań Chemicznych Środowiska,

3)      Pracownię Spektroskopii Molekularnej,

4)      Pracownię Dydaktyki Chemii,

5)      Pracownię Podstaw Informatyki.

 

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o  których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 5 zarządzenia nr 66/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ W skład Instytutu Chemii wchodzą:

  1. Zakład Chemii Fizycznej,
  2. Zakład Chemii Nieorganicznej,
  3. Zakład Chemii Analitycznej,
  4. Zakład Technologii Chemicznej,
  5. Zakład Chemii Organicznej,
  6. Zakład Fizyki Chemicznej,
  7. Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska. ”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:27:54

Liczba wyświetleń strony: 1847

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka