Traci moc na podstawie zarządzenia nr 19/2015

Zarządzenie Nr 44 /2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 maja 2011 roku

 

w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do wyznaczenia administratorów zasobów, w tym administratorów sieci lokalnych.

 

§ 4

 

1.      Zobowiązuje się administratorów zasobów w terminie 80 dni o dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dostarczenia kierownikowi UCI wypełnionego formularza - ,,Wniosku
o rejestrację administratora zasobów”, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu – Humanistyczno Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      W terminie, o którym mowa w ust. 1, administratorzy sieci lokalnych zobowiązani są do dostarczenia Kierownikowi UCI wypełnionego formularza - ,,Ewidencja sieci”, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu – Humanistyczno Jana Kochanowskiego w Kielcach, w którym należy zawrzeć aktualny opis administrowanej sieci.

 

§ 5

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie nr 43/2008 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
8 października 2008 r. w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-03-26 08:06:45

Liczba wyświetleń strony: 1777

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka