Zarządzenie Nr 64/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 września 2011 roku

 

w sprawie  Regulaminu Kursu „Student na rynku pracy” realizowanego w Uniwersytecie
w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 października 2011 r. wprowadza się Regulamin Kursu „Student na rynku pracy”, realizowanego w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w Priorytecie IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą zarządzenie
Nr 71/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie  Regulaminu Kursu „Student na rynku pracy” realizowanego w Uniwersytecie w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:19:17

Liczba wyświetleń strony: 1248

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka