Zarządzenie Nr 77/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie powołania zespołu do opracowania planu operacyjnego

funkcjonowania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na czas zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt.3 l. b, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599), oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r Nr 164, poz 1365) – zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się zespół do opracowania POF Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w składzie:

1.      prof. UJK dr hab. Jacek Semaniak - Przewodniczący.

2.      Członkowie:

1)       prof. Janusz Król,

2)       mgr Janina Pierścińska,

3)       mgr inż. Janusz Siwiec,

4)       dr Aleksandra Pisarska,

5)       mgr Monika Pożoga,

6)       Zenon Walas.

 

§ 2

 1. Do zadań zespołu, o którym mowa w §1 należy:

1)         opracowanie POF Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,

2)         opracowanie aneksów aktualizacyjnych do planu, o którym mowa w pkt 1).

2. Termin realizacji zadania określonego w ust. 1 określa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zadania określonego w ust. 1 pkt 2) określa rektor na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

 

§ 3

 Przy opracowywaniu POF oraz jego aktualizacji Zespól współpracuje z Biurem  Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:50:42

Liczba wyświetleń strony: 1360

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka