Zmiany w zarządzeniu nr 3/2017

Zarządzenie nr 90/2011

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 grudnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu
przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym studiującym
w Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z  dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom
i doktorantom niepełnosprawnym studiującym w Uniwersytecie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 § 3

Zarządzenie stosuje się do doktorantów niepełnosprawnych studiujących w Uniwersytecie od dnia
1 stycznia 2012r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2017-01-09 12:51:43

Liczba wyświetleń strony: 1271

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka