Zarządzenie Nr 14/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

uchylające zarządzenie Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 25/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie form zatrudniania oraz wynagradzania za pracę i za inne czynności przy realizacji projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust.1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem wejścia w życie przedmiotowego Zarządzenia uchyla się zarządzenie Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 25/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.             w sprawie form zatrudniania oraz wynagradzania za pracę i za inne czynności przy realizacji projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:34:16

Liczba wyświetleń strony: 1916

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka