Zarządzenie Nr 9/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 9 lutego 2011 roku

 

w sprawie wyjazdów krajowych i zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Progres – Program Rozwoju: Gospodarka – Edukacja – Sukces

 

Na podstawie 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i art. 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się regulamin uczestnictwa w wyjazdach krajowych i zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Progres – Program Rozwoju: Gospodarka – Edukacja – Sukces.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 10:49:45

Liczba wyświetleń strony: 1960

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka