Zarządzenie Nr 20/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową

                                                                                                                                               

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

 

§1

 

Wprowadza się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego regulamin  wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową.

 

§2

 

Traci moc zarządzenie Nr 10/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego ds. nauki na badania własne Uczelni oraz środków na działalność statutową jednostek organizacyjnych Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 13:37:28

Liczba wyświetleń strony: 2624

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka