Zarządzenie Nr 38/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

 

 Na podstawie art. 99 ust. 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) i § 4 pkt 5, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni publicznej (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:24:41

Liczba wyświetleń strony: 2223

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka