Zarządzenie  Nr  37/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29  kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1366 ze zm. ) oraz § 169  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:34:05

Liczba wyświetleń strony: 1708

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka