traci moc na podstawie zarządzenia Nr 13/2013

Zarządzenie Nr 32/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2011

 

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  i § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej w składzie:

1)     prorektor ds. ogólnych,

2)     prorektor ds. Filii,

3)     kanclerz,

4)     kwestor,

5)     z-ca kwestora w Filii

6)     pracownik Sekcji Kontrolingu,

7)     kierownik Działu Kadr,

8)     administrator bezpieczeństwa informacji.

 

§ 2

Powierza się Zespołowi przygotowanie i wprowadzenie Systemu Kontroli Zarządczej
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Do zadań Zespołu należy m.in. :

1)     kwerenda istniejących i obowiązujących wewnętrznych procedur,

2)     przegląd, aktualizacja i upowszechnienie kluczowych procedur organizacyjnych i kadrowych,

3)     przegląd, aktualizacja i upowszechnienie kluczowych procedur finansowych,

4)     opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem,

5)     monitorowanie skuteczności systemów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,

6)     informowanie rektora o istotnych obszarach ryzyka oraz informowanie o ewentualnej konieczności usprawnienia systemu kontroli zarządczej,

7)     wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego,

8)     koordynowanie systemu samooceny kontroli zarządczej wykonywanej przez kierowników jednostek organizacyjnych,

9)     prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.

 

§ 4

Obsługę administracyjną Zespołu powierza się Pracownikowi Biura Organizacyjno Prawnego.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-03-18 08:12:26

Liczba wyświetleń strony: 1716

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka