Zarządzenie Nr 79/2011

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 października 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, w Instytucie Pedagogiki
i Psychologii dokonuje się poniższych zmian:

1)        likwiduje się Zakład Metodologii Badań Edukacyjnych,

2)        likwiduje się Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania,

3)        tworzy się Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,

4)        tworzy się Pracownię Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa,

5)        zmienia się nazwę Zakładu Pedeutologii i Historii Wychowania, na Zakład Pedeutologii.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, struktura organizacyjna określona w § 4 zarządzenia nr 67/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego, Instytutu Pedagogiki i Psychologii przedstawia się następująco:

1)      Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,

2)      Zakład Pedagogiki Pracy i Edukacji Ustawicznej,

3)      Zakład Pedagogiki  Społecznej,

4)      Zakład Pedeutologii,

a)      Pracownia Zastosowań Informatyki w Edukacji,

5)      Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia,

6)      Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

7)      Zakład Psychologii,

8)      Zakład Socjologii,

9)      Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:32:46

Liczba wyświetleń strony: 1315

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka