zmiany w zarządzeniu nr 70/2011, 92/2011

Zarządzenie Nr 68 /2011

 

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

z dnia 29 września 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się od dnia 1 października 2011 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:43:09

Liczba wyświetleń strony: 1875

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka