Zarządzenie Nr 80/2011

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 października 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze Wydziału Filologiczno - Historycznego  Filii w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje się poniższych zmian:

1)      w Instytucie Filologii Polskiej:

a)      likwiduje się Pracownię Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego,

b)      tworzy się Zakład Teorii Literatury.

2)      w Instytucie Historii:

a)      likwiduje się Zakład Historii Wojskowości,

b)      tworzy się Pracownię Historii Wojskowości.

3)      w Instytucie Stosunków Międzynarodowych zmienia się nazwę Zakładu Doktryn Politycznych i Dyplomacji, na Zakład Doktryn Politycznych i Dyplomacji XX wieku.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, struktura organizacyjna określona w § 3 zarządzenia nr 62/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim przedstawia się następująco:

 

1.   Instytut Filologii Polskiej,

           1) Zakład Literatury Polskiej,

           2) Zakład Literatury Powszechnej,

           3) Zakład Języka Polskiego,

          4) Zakład Teorii Literatury.

 

     2.   Instytut Historii,

1)      Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Historiografii,

2)      Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku i Archiwistyki,

3)      Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX Wieku,

4)      Pracownia Historii Wojskowości,

 

3.   Instytut Stosunków Międzynarodowych,

1)      Zakład Stosunków Międzynarodowych,

2)      Zakład Polityki Europejskiej,

3)      Zakład Doktryn Politycznych i Dyplomacji XX wieku.

 

      4.   Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej,

          1) Pracownia Metodyki Nauczania Języka Angielskiego.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:53:08

Liczba wyświetleń strony: 1412

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka