Zarządzenie Nr 73/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 października 2011 roku

 

 

w sprawie  regulaminu zajęć fakultatywnych z matematyki, fizyki, chemii i informatyki realizowanych w ramach projektu „grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych” nr POKL.04.01.02-00-233/11

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  i § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się w Regulamin zajęć fakultatywnych z matematyki, fizyki, chemii i informatyki realizowanych w ramach projektu „grantPROGRES II – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych” nr POKL.04.01.02-00-233/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

§ 2

 

Zajęcia fakultatywne prowadzone będą na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym dla studentów kierunków biotechnologia i fizyka techniczna oraz na Wydziale Pedagogicznym
i Artystycznym dla studentów kierunku wzornictwo.

 

§ 3

 

Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:02:28

Liczba wyświetleń strony: 1373

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka