zmiany w zarządzeniu nr 5/2012

Zarządzenie Nr 93/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 15 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i  § 69 ust. 2 oraz § 42 ust. 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 3/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie określenia składu Rady Bibliotecznej, zmienionym zarządzeniem nr 70/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Bibliotecznej, wprowadza się następującą zmianę w § 1:

1)      w miejsce Pani dr Grażyny Gulińskiej, powołuje się Panią dr hab. prof. UJK Jolantę Dzieniakowską.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, skład Rady przedstawia się następująco:

 

1.      prof. dr hab. Danuta Hombek,

2.      prof. dr hab. Ewa Nowak,

3.    prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska,

4.      dr Elżbieta Cieśla,

5.      dr Ewa Kula,

6.      dr Elżbieta Marek,

7.      dr Henryk Suchojad,

8.      dr Tadeusz Szperna,

9.      dr Urszula Świerczyńska-Kaczor,

10.  mgr Elżbieta Anderman,

11.  mgr Anna Chrobot,

12.  mgr Urszula Franas-Mirowska,

13. mgr Anna Gołuzd,

14.  mgr Urszula Jagodzińska,

15.  mgr Zofia Kilarska,

16.  mgr Agnieszka Kopeć,

17.  mgr Joanna Loeffler-Mazur,

18.  mgr Monika  Marcinkowska ,

19.  mgr inż. Andrzej Opoka,

20.  mgr Tomasz Ossowski,

21.  mgr Ewa Rutkiewicz,

22.  Paweł Czerepak.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:45:46

Liczba wyświetleń strony: 1157

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka