Zarządzenie Nr 6/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 4 lutego 2011 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej dla Uniwersytetu

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 pkt 22) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej dla Uczelni w Kielcach wprowadza się następującą zmianę:

1)      odwołuje się Panią dr Edytę Majcher-Ociesę,

2)      powołuje się dr Dominikę Burdzy.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, skład Komisji przedstawia się następująco:

 

1)      Katarzyna Chojnacka,

2)      Dominika Burdzy,

3)      Ewa Krak,

4)      Marta Mrozik,

5)      Anna Śmietańska,

6)      Andrzej Wiśniewski,

7)      Barbara Antonkiewicz,

8)      Bożena Kosno,

9)      Mariola Rybak.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:40:48

Liczba wyświetleń strony: 2117

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka