Traci moc na podstawie zarządzenia nr 78/2017

Zarządzenie nr 29/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji składników majątkowych  

 

Na podstawie  art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §86 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Instrukcję w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Uniwersytet, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji składników majątkowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 4/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28  lutego 2007 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach, warunków odstąpienia od przetargu oraz likwidacji środków trwałych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2017-08-04 07:36:26

Liczba wyświetleń strony: 1805

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka