Zarządzenie Nr 78/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

z dnia 24 października 2011 roku

 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich

                                                                                                                                               

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 86 ust. 2 Statutu oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U. Nr 160, poz. 956) zarządza się, co następuje:

 

 

§1

 

Wprowadza się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Traci moc zarządzenie nr 4/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich
i habilitacyjnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:40:15

Liczba wyświetleń strony: 1409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka