Zarządzenie Nr 47/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 6 czerwca 2011 roku

 

w sprawie liczby stypendiów doktoranckich oraz wysokości stypendium doktoranckiego

dla uczestników studiów doktoranckich UJK w roku akademickim 2011/2012

 

 

Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia    19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami) oraz § 3 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich zarządza się, co następuje:

 

  

 

§ 1

 

W roku akademickim 2011/2012 może być przyznane sześć stypendiów doktoranckich
dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym, w tym:

1) w zakresie historii -  cztery stypendia,

2)      w zakresie językoznawstwa – dwa stypendia.

 

§ 2

 

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2011/2012 wynosi  1 044 zł (jeden tysiąc czterdzieści cztery złote).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:28:57

Liczba wyświetleń strony: 1700

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka