traci moc na podstawie zarządzenia nr 55/2014

Zarządzanie Nr 18/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 18 marca 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lipca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę

zagraniczną w ramach Programu LLP- Erasmus do instytucji partnerskiej oraz zasad

przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Humanistyczno –

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W  załączniku do zarządzenia nr 46/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu LLP- Erasmus do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, dokonuje się poniższych zmian:

1)      § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student ubiegający się o wyjazd w ramach programu winien znać język, w którym ma odbywać praktykę.”

2)      § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku studentów ubiegających się o wyjazd do partnerskiej instytucji znajomość języka jest weryfikowana na podstawie posiadanych certyfikatów, a w przypadku ich braku podczas egzaminu przeprowadzanego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych. Studenci filologii angielskiej, germańskiej oraz rosyjskiej odbywający praktyki w języku, który studiują, są zwolnieni z egzaminu z tego języka.”   

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-08-04 13:28:59

Liczba wyświetleń strony: 1811

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka