Zarządzenie Nr 74/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 października 2011 roku

 

w sprawie zmiany składu Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów

 

 

Na podstawie § 86 ust. 2 oraz § 168 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

1.      Ze składu Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów odwołuje się następujące osoby:

1)      dr hab. Marta Samek, prof. UJK – Instytut Filologii Rosyjskiej,

2)      dr hab. Kazimierz Luciński, prof. UJK – Instytut Filologii Rosyjskiej,

3)      prof. zw. dr hab. Barbara Greszczuk – Instytut Filologii Polskiej.

 

2.       W miejsce odwołanych osób powołuje się następujące osoby:

1)      dr hab. Beata Wojciechowska – Instytut Historii,

2)      dr hab. Maria Żurek prof. UJK – Instytut Filologii Rosyjskiej,

3)      dr hab. Andrzej Kominek – Instytut Filologii Polskiej.

 

§ 2

 

Uwzględniając postanowienia § 1, aktualny skład Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów przedstawia się następująco:

 

 

1)      prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – przewodniczący Komisji,

2)      dr hab. Beata Wojciechowska – Instytut Historii,

3)      dr hab. dr hab. Maria Żurek prof. UJK – Instytut Filologii Rosyjskiej,

4)      dr hab. Andrzej Kominek – Instytut Filologii Polskiej,

5)      mgr Grzegorz Rykowski – Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów,

6)      mgr Sylwia Kasprzyk – sekretarz Komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:41:38

Liczba wyświetleń strony: 1464

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka