traci moc na podstawie zarządzenia nr 24/2012

Zarządzenie Nr 91/2011

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 13 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje się poniższych zmian:

1)      Likwiduje się Pracownię Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej,

2)      Likwiduje się Pracownię Pedagogiki Terapeutycznej,

3)      Likwiduje się Zakład Wychowania Estetycznego,

4)      Tworzy się Zakład Metodologii Badań Społecznych,

5)      Tworzy się Zakład Pedagogiki Terapeutycznej,

6)      Tworzy się Pracownię Wychowania Estetycznego.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, struktura organizacyjna określona w § 2 zarządzenia nr 62/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim przedstawia się następująco:

1.      Instytut Nauk Pedagogicznych,

1)       Zakład Pedagogiki Pracy i Wychowania Obywatelskiego,

2)       Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,

3)       Zakład Historii i  Teorii Kształcenia,

4)      Zakład Pedagogiki Terapeutycznej,

5)      Zakład Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej,

6)      Zakład Edukacji Obronnej,

7)      Zakład Metodologii Badań Społecznych,

8)      Pracownia Wychowania Estetycznego,

9)      Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej,

10)  Pracownia Psychologii,

11)  Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej,

12)  Pracownia Przygotowania Pedagogicznego.

2.      Samodzielny Zakład Socjologii.

3.      Samodzielny Zakład Ekonomii.

4.      Samodzielny Zakład Bezpieczeństwa Narodowego.

5.      Samodzielny Zakład Zarządzania,

1)      Pracownia Podstaw Zarządzania i Metod Ilościowych w Biznesie,

2)      Pracownia Logistyki i Marketingu,

3)      Pracownia Zarządzania Przedsiębiorstwem.

6.      Pracownia Informatyki.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:37:15

Liczba wyświetleń strony: 1249

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka