Zarządzenie Nr 88/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się skład Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich, który przedstawia się następująco:

 

1)      prof. dr hab. Jacek Semaniak -  przewodniczący,

2)      prof. dr hab. Czesław Grzelak,

3)      prof. dr hab. Janusz Jarosiński,

4)      prof. dr hab. Ryszard Kuriata,

5)      prof. dr hab. Janusz Łuszczyński,

6)      prof. dr hab. Marek Przeniosło,

7)      prof. dr hab. Irena Pufal – Struzik,

8)      prof. dr hab. Mieczysław Scendo,

9)      prof. dr hab. Beata Wożakowska – Kapłon,

10)   dr Tadeusz Szperna,

11)   dr Wiesław Rogalski,

12)   dr Janusz Budziński,

13)   dr Joanna Karczewska,

14)   dr Dorota Kozieł,

15)   dr Lidia Mazur – Mierzwa,

16)   dr Andrzej Pawlik,

17)   przedstawiciel ZNP,

18)   przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 82/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:57:36

Liczba wyświetleń strony: 1360

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka