Zarządzenie Nr 11/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie  Regulaminuszkolenia dla kadry dydaktycznej Multimedia-IT Friendly Profesor – nowe metody kształcenia realizowanego w ramach projektu „PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja-Sukces” (POKL.04.01.01-00-077/10) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  i § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się Regulamin szkolenia dla kadry dydaktycznej pn.”Multimedia-IT Friendly Profesor – nowe metody kształcenia”. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja-Sukces” (POKL.04.01.01-00-077/10). Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

§2

 

Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 13:39:37

Liczba wyświetleń strony: 1876

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka