traci moc na podstawie zarządzenia nr 24/2012

Zarządzenie Nr 98/2011

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 14  ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W strukturze Wydziału Filologiczno – Historycznego Filii w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje się poniższych zmian:

1)      likwiduje się Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej,

2)      tworzy się Katedrę Filologii Angielskiej, w strukturze której funkcjonować będą:

a)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

b)      Pracownia Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. 

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, struktura organizacyjna określona w § 3 zarządzenia nr 62/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim przedstawia się następująco:

 

1.   Instytut Filologii Polskiej,

           1) Zakład Literatury Polskiej,

           2) Zakład Literatury Powszechnej,

           3) Zakład Języka Polskiego,

          4) Zakład Teorii Literatury.

 

     2.   Instytut Historii,

1)      Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Historiografii,

2)      Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku i Archiwistyki,

3)      Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX Wieku,

4)      Pracownia Historii Wojskowości,

 

3.   Instytut Stosunków Międzynarodowych,

1)      Zakład Stosunków Międzynarodowych,

2)      Zakład Polityki Europejskiej,

3)      Zakład Doktryn Politycznych i Dyplomacji XX wieku.

 

     4.   Katedra Filologii Angielskiej,

1)         Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)         Pracownia Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:37:52

Liczba wyświetleń strony: 1151

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka