traci moc na podstawie zarządzenia nr 15/2012

Zarządzenie Nr 52/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

 

z dnia 30 czerwca 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Wydziale Zarządzania i Administracji w Instytucie Zarządzania zmienia się nazwę Zakładu Filozofii Biznesu na Zakład Filozofii i Socjologii Biznesu.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o  której mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 65/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1)      Zakład Zarządzania i Organizacji,

2)      Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji,

3)      Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem,

4)      Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

5)      Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu

6)      Zakład Filozofii i Socjologii Biznesu,

7)   Zakład Logistyki,

8)      Pracownia  Marketingu i Przedsiębiorczości.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 r.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:34:18

Liczba wyświetleń strony: 2085

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka