zmiany w zarządzeniu nr 12/2011, traci moc na podstawie zarządzenia nr 17/2015

Zarządzenie Nr 4/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                             

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 25 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-03-24 11:39:25

Liczba wyświetleń strony: 2388

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka