Zarządzenie Nr 56/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 25 lipca 2011 roku

 

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego powołanego  zarządzeniem nr 68/2010

 

           

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust.1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Do Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego powołanego   zarządzeniem nr 68/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia struktury organizacyjnej i zadań  Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz powołania jego członków, powołuje nowe osoby tj.:

1)      mgr Renata Goska-Bolanowska, do zespołu kadrowo-płacowego,

2)      mgr Jadwigę Błaszkowska, do zespołu finansowo – księgowego,

3)     mgr inż. Tomasza Sebastiańczyka, do zespołu wsparcia informatycznego użytkownika.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia,  skład  Zespołu ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego przedstawia się aktualnie następująco:

 

1.      Komitet Sterujący:

1)   Prorektor ds. Ogólnych – prof. dr hab. Jacek Semaniak - Przewodniczący,

2)   Kanclerz – mgr Janina Pierścińska - Członek,

3)  Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego – mgr inż. Zbigniew Chrapek - Członek.

2. Kierownik Wdrożenia - mgr Olga Kalińska.

3. Zespół Wdrożeniowy w obszarach tematycznych:

1)   kadrowo – płacowy:

a)    mgr Marcin Małek,

b)   mgr Mariola Michalska,

c)    mgr Renata Goska-Bolanowska;

2)   finansowo – księgowy:

a)    mgr Małgorzata Tomasik,

b)   mgr Tomasz Czajewicz,

c)    mgr Iwona Kijanka,

d)   mgr Małgorzata Kuc,

e)    mgr Bogusława Wijas,

f)    mgr Jadwiga Błaszkowska;

3)   logistyki i zamówień publicznych:

a)    mgr Barbara Kotras,

b)   Mirosław Kamiński;

4)        badań i współpracy naukowej - Joanna Wilk.

5)        funduszy europejskich - mgr Łukasz Bilski.

6)        toku nauczania i spraw studenckich:

                       a)     mgr Agnieszka Świerczek,

                      b)     mgr Lucyna Dygas,

                       c)     mgr Aleksandra Tokarczyk;

7)        administrowania ZSI w zakresie oprogramowania:

a)  systemowego i bazodanowego  - mgr inż. Grzegorz Lizner,

b)  aplikacyjnego SOTS - mgr inż. Tomasz Nowak,

c)  aplikacyjnego SOA - mgr inż. Michał Różycki;

8)        wsparcia informatycznego użytkownika:

a)  mgr Krzysztof Markowski,

b)  mgr Andrzej Arabski,

c)  mgr inż. Tomasz Grzybowski,

                      d)     inż. Mateusz Bobkiewicz,

                       e)     mgr inż. Karol Królikowski,

                       f)     inż. Kamil Szczepanik,

                       g)     mgr inż. Tomasz Sebastiańczyk.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:50:49

Liczba wyświetleń strony: 1874

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka