Zarządzenie Nr 13/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 22 lutego 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 67/2008 z 10 grudnia 2008 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. nr 164, poz. 1166) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207, poz. 2110), zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

1.     W zarządzeniu nr  67/2008 z 10 grudnia 2008 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchyla się załączniki nr 1, 2, 3.

2.     W zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące załączniki:

1)      Załącznik nr 1 - instrukcja przygotowywania i obiegu umów cywilnoprawnych (porozumień) dotyczących studenckich praktyk zawodowych na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)      Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych,

3)      Załącznik nr 3 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich,

4)      Załącznik nr 4 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich realizowanych w szkole,

5)      Załącznik nr 5 - wzór umowy o studenckie praktyki medyczne,

6)      Załącznik nr 6 – wzór umowy o medyczne zajęcia praktyczne dla studentów,

7)      Załącznik nr 7 – wzór wniosku o przyjęcie na studencką praktykę nauczycielską,

8)      Załącznik nr 8 – wzór wniosku o przyjęcie na studencką praktykę zawodową,

9)      Załącznik nr 9 – wzór rachunku  za wykonanie prac związanych z opieką nad studentem w czasie praktyki ciągłej,

10)  Załącznik nr 10 – wzór rachunku za wykonanie prac związanych z opieką nad grupą/grupami  studentów w czasie praktyki śródrocznej,

11)  Załącznik nr 11 – wzór umowy o dzieło w sprawie hospitacji pedagogicznych praktyk śródrocznych,

12)  Załącznik nr 12 – wzór umowy o dzieło w sprawie studenckich praktyk ciągłych,

13)  Załącznik nr 13 – wzór umowy o dzieło w sprawie studenckich praktyk śródrocznych,

14)  Załącznik nr 14 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki pedagogicznej,

15)  Załącznik nr 15 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,

16)  Załącznik nr 16 – wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:00:24

Liczba wyświetleń strony: 2554

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka