Zarządzenie Nr 75/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 października 2011 roku

 

w sprawie powołania Komisji Naukowej w celu prowadzenia rekrutacji uczestników
oraz dokonywania oceny postępów w realizacji projektów naukowych uczestników projektu pt. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.), § 86 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu oraz § 4 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z realizacja projektu pt. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych
i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powołuje się Komisje Naukową w składzie:

1)      prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – przewodniczący;

2)      dr hab. prof. UJK Barbara Barszcz – członek;

3)      prof. UJK Wiesław Łuczaj – członek;

4)      dr hab. prof. UJK Janusz Łuszczyński – członek;

5)      dr hab. prof. UJK Grażyna Nowak – Starz – członek;

6)      dr hab. prof. UJK Andrzej Szplit – członek;

7)      mgr Szymon Mazurkiewicz – członek, przedstawiciel Kieleckiego Parku Technologicznego.

 

§ 2

 

Do zadań Komisji Naukowej należy:

1)      ocena formularzy zgłoszeniowych kandydatów pod względem formalnym;

2)      ocena dorobku naukowego oraz tematyki badawczej kandydatów;

3)      przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami;

4)      przygotowanie listy rankingowej kandydatów;

5)      kwartalna ocena postępów w realizacji projektów naukowych uczestników projektu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:35:12

Liczba wyświetleń strony: 1388

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka