Zarządzenie Nr 96/2011

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie komisyjnego przeglądu, typowania i oceny obiektów UJK, pod kątem spełniania przesłanek do uznania za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i § 8 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 63 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje komisje do przeglądu, typowania i oceny obiektów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kątem spełniania przesłanek do uznania za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa
i obronności państwa w składzie:

1)      Przewodniczący  - Kanclerz UJK,

2)      Członkowie   - Z-cz Kanclerz ds. Technicznych,

3)      Specjalista ds. Obronnych.

 

§ 2

 

Do zadań komisji należy:

1)      Dokonanie przeglądu i oceny obiektów UJK zgodnie z § 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 116 poz.1090) i art.5 ust. 2 pkt 4 ppkt c) ustawy
z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114 poz.740),

2)      Aktualizacja oceny obiektów w latach następnych w razie wystąpienia przesłanek do uznania  za szczególnie ważne dla obronności i bezpieczeństwa.

3)      Sporządzenie protokołu i przedstawienie  do akceptacji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:29:11

Liczba wyświetleń strony: 1096

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka