Zarządzenie Nr 92/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 13 grudnia 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 68/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i
§ 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 68/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  29 września 2011r., zmienionym zarządzeniem 70/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 6 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Kandydat ubiegający się o udział w programie stypendialnym składa wniosek  stanowiący załącznik Nr 1  do Regulaminu do Sekretariatu Rektora do spraw Nauki
i Współpracy z Zagranicą UJK mieszczącego się w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, pok. 38 w terminie określonym przez Kierownika Projektu. Termin winien przypadać przynajmniej 10 dni przed datami określonymi w § 5 ust. 1. Ogłoszenie o terminie składania wniosków do kolejnych naborów zostanie zamieszczone na stronie internetowej UJK: www.ujk.edu.pl przynajmniej na 10  dni przed upływem terminu.  

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:12:30

Liczba wyświetleń strony: 1194

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka