Zarządzenie Nr 30/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania środków w ramach wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu  pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kierunków istotnych dla rozwoju regionu”

 

 

Na podstawie 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.  1365  ze  zm.)  i  art.  86  ust.  2  Statutu  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza  się  Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określający zasady przyznawania środków  w ramach wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów kierunków istotnych dla rozwoju regionu”.

2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:30:38

Liczba wyświetleń strony: 1673

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka