Uchylone Zarządzeniem nr 8/2015

 

Zarządzenie Nr 94/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej Uczelni

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zasady gospodarki finansowej Uczelni, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej Uczelni.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-02-04 09:23:32

Liczba wyświetleń strony: 1307

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka