traci moc na podstawie zarządzenia nr 50/2011

Zarządzenie Nr 45/2011

 

Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii oraz zmiany zarządzenia nr 66/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.                Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Geografii likwiduje się:

1)      Zakład Meteorologii i Bioklimatologii,

2)      Zakład Badań Regionalnych,

3)      Zakład Geologii.

4)      Pracownię Geograficznych Systemów Informatycznych,

5)      Pracownię Dokumentacji i Reprodukcji.

2.  Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Geografii tworzy się:

1)        Zakład Bioklimatologii i Klimatologii Regionalnej,

2)        Pracownię Geologii.

 

§ 2

Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Geografii zmienia się nazwy dotychczasowych jednostek organizacyjnych:

1)      Zakładu Hydrologii i Modelowania Przestrzeni Geograficznej na Zakład Hydrologii
i Geoinformacji,

2)      Zakładu Geomorfologii i Kształtowania Środowiska na Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska,

3)      Zakładu Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody na Zakład Paleogeografii, Geoekologii i Ochrony Przyrody,

4)      Zakładu Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej,

5)      Zakładu Geografii Społecznej na Zakład Geografii Społeczno – Ekonomicznej,

6)      Pracowni Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa na Pracownię Dydaktyki i Turystyki.

 

§ 3

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 i 2, dotychczasową treść § 6  zarządzenia nr 66/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego struktura organizacyjna Instytutu Geografii, zastępuje się treścią w brzmieniu:

          1.    Zakład Hydrologii i Geoinformacji,

2.      Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska,

3.      Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej,

4.      Zakład Geografii Społeczno – Ekonomicznej,

5.      Zakład Paleogeografii, Geoekologii i Ochrony Przyrody,

6.      Zakład Bioklimatologii i Klimatologii Regionalnej,

7.      Pracownia Geologii,

8.      Pracownia Dydaktyki i Turystyki,

9.      Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii. ”

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:32:52

Liczba wyświetleń strony: 1652

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka